Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning geweigerd voor Zoutestraat 38e te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 4561XB 38 e
Publicatiedatum
13-10-2020
Einddatum
24-11-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben geweigerd voor:

Beschrijving

Het plaatsen van een glazen erfafscheiding aan de voorzijde van het perceel op de locatie Zoutestraat 38e te Hulst.

Procedure

U kunt de geweigerde vergunningen inzien tot en met 24 november 2020. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 24 november 2020 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 13 oktober 2020). Zaaknummer 201948.