Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp bestemmingsplan Heuvelstraat 2 te Heikant

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4566RJ 2
Publicatiedatum
08-10-2020
Einddatum
18-11-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Heuvelstraat 2 te Heikant van 8 oktober tot en met 18 november 2020 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Beschrijving

Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbuitenheuvelst2-001O. Het bestemmingsplan betreft het omzetten van de bestemming Agrarisch naar Wonen ten behoeve van de bouw van een burgerwoning.

Procedure

Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken tijdens onze bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114.

 

Een ieder kan vanaf 8 oktober tot en met 18 november 2020 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.