Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning voor Gentsevaart 135 te Kapellebrug

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4565ET 135
Publicatiedatum
22-10-2020
Einddatum
03-12-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6 weken:

Beschrijving

Het wijzigen van de bestaande vergunning voor het realiseren van het hotel op de locatie Gentsevaart 135 te Kapellebrug.

Procedure

Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.

(besluit verzonden d.d. 22-10-2020). Zaaknummer 199417.