Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4561CJ 10
  • 4569PH 1
  • 4561KX 39
  • 4587CE 66
Publicatiedatum
21-10-2020
Einddatum
02-12-2020
Bekendmaking

Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen staan ingeschreven. Burgemeester en wethouders van Hulst hebben besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor met ingang van 15 september 2020 formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Beschrijving

Het betreft de volgende personen:

- Dhr. G.J.A. Van den Bergh Grote Bagijnestraat 10 4561 CJ Hulst;
- Dhr. S.H. Dąbrowski Sportlaan 39 4561 KX Hulst;
- Dhr. C. Budu Cloosterstraat 66 4587 CE Kloosterzande;
- Dhr. C. Doomen Graauwsedijk 1 4569 PH Graauw

Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tot en met 2 december 2020 tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit.