Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Bossestraat 73 te Vogelwaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4581BB 73
Publicatiedatum
14-09-2020
Einddatum
26-10-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanbouwen van een nieuwe garage naast de bestaande woning op de locatie Bossestraat 73 te Vogelwaarde.(aanvraag ontvangen d.d. 14 september 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.