Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Paalseweg 13 te Graauw

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4569PE 13
Publicatiedatum
28-08-2020
Einddatum
09-10-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanleggen van een zoetwaterbassin op de locatie Paalseweg 13 te Graauw.(aanvraag ontvangen d.d. 28 augustus 2020). Zaaknummer: 202742;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.