Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Plattedijk 8 te Hengstdijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4585PT 8
Publicatiedatum
02-09-2020
Einddatum
14-10-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een dakkapel op de locatie Plattedijk 8 te Hengstdijk. (aanvraag ontvangen d.d. 2 september 2020). Zaaknummer: 203272;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.