Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Tivoliweg 98a te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561HM 98 a
Publicatiedatum
09-09-2020
Einddatum
21-10-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het nieuw bouwen van een bedrijfsruimte op de locatie Tivoliweg 98a te Hulst.(aanvraag ontvangen d.d. 9 september 2020). Zaaknummer 203973;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.