Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Campensedijk te Vogelwaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4581PV
Publicatiedatum
23-09-2020
Einddatum
04-11-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het vervangen van kabels en leidingen op de locatie Campensedijk ongenummerd, kadastraal bekend sectie O, nummer 938 te Vogelwaarde.(aanvraag ontvangen d.d. 23 september 2020). Zaaknummer 205375

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.