Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor het Kerkhofpad te Vogelwaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4581BX
Publicatiedatum
26-08-2020
Einddatum
07-10-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een nieuwe vrijstaande woning op de locatie Kerkhofpad ong, kadastraal bekend sectie R, nummer 548 te Vogelwaarde. (naast huisnummer 10) (aanvraag ontvangen d.d. 26 augustus 2020). Zaaknummer: 202503;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.