Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen in de gemeente Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
08-09-2020
Einddatum
20-10-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het kappen van bomen op meerdere locaties te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 8 september 2020). Zaaknummer 203703;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.