Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor Dorpspad 4 te Vogelwaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4581CD 4
Publicatiedatum
03-09-2020
Einddatum
15-10-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is ingetrokken:

Beschrijving

Vergunning voor bouwen van een (vervangende) woning op het perceel Dorpspad 4 te Vogelwaarde.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken tegen het genomen besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Om de werking van een besluit te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Intrekkingsbesluit verzonden d.d. 3 september 2020. Zaaknummer Z20001514.