Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 4561PH 50
Publicatiedatum
09-09-2020
Einddatum
07-10-2020
Bekendmaking

In het kader van het Activiteitenbesluit is de volgende melding ontvangen:

Beschrijving

Melding Activiteitenbesluit
Locatie : Meridiaan 50 te Hulst
Voor : Een uitbreiden van het bedrijf met een nieuwe hal voor de renovatie en onderhoud van
units. Tevens is er een gesloten bodemenergiesysteem in werking.
Datum indiening: 28 augustus 2020
Zaaknr. : M-ACT200434

Procedure

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders,  medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993.

 

De meldingen liggen tot en met 7 oktober 2020 ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. U dient hiervoor een afspraak te maken.  Voor nadere informatie met betrekking tot de meldingen Activiteitenbesluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, op tel. 0115-745100.