Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning voor Kalverdijk 12 te Walsoorden

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4588RC 12
Publicatiedatum
25-08-2020
Einddatum
06-10-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6 weken:

Beschrijving

Het realiseren van een nieuw te bouwen woning op de locatie Kalverdijk 12 te Walsoorden.

Procedure

Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.

(besluit verzonden d.d. 25 augustus 2020). Zaaknummer 197306