Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4564AX 18
  • 4589KX 1 e
Publicatiedatum
09-09-2020
Einddatum
14-10-2020
Bekendmaking

Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen staan ingeschreven. Burgemeester en wethouders van Hulst hebben besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor met ingang van 29 juli 2020 formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Beschrijving

Het betreft de volgende personen:
- Dhr. J.V.M. van Looij, Eikenlaan 18 4564 AX Sint Jansteen;
- Mevr. A.M. Santana Pedrero, Zeedorp 1e 4589 KX Ossenisse.

Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tot en met 14 oktober 2020 tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst.
Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit.