Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Cathelijneweg 17 te Kuitaart

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4584LK 17
Publicatiedatum
30-03-2021
Einddatum
11-05-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een nieuwe garage / berging op de locatie Cathelijneweg 17 te Kuitaart. (aanvraag ontvangen d.d. 30 maart 2021). Zaaknummer 229616.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft enkel een informatief karakter. De aanvraag ligt niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.