Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Frederik Hendrikstraat 20 te Lamswaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4586AB 20
Publicatiedatum
12-04-2021
Einddatum
24-05-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een nieuwe woning op de locatie Frederik Hendrikstraat 20 te Lamswaarde. (aanvraag ontvangen d.d. 12 april 2021). Zaaknummer 231244;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.