Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor James Cookstraat 1 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4562BN 1
Publicatiedatum
18-04-2021
Einddatum
30-05-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van een bestaande woonwagen op de locatie James Cookstraat 1 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 18 april 2021). Zaaknummer 232078;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.