Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Roverbergsestraat 13 te Lamswaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4586LB 13
Publicatiedatum
09-04-2021
Einddatum
21-05-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een B&B op de locatie Roverbergsestraat 13 te Lamswaarde. (aanvraag ontvangen d.d. 9 april 2021). Zaaknummer 230971

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.