Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Sint Janstraat 8c te Kapellebrug

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4565EN 8 c
Publicatiedatum
20-04-2021
Einddatum
01-06-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanleggen van een paardenrijbak op de locatie Sint Janstraat 8c te Kapellebrug. (aanvraag ontvangen d.d. 20 april 2021). Zaaknummer 232391;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.