Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Zeedijk te Walsoorden

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4588RG
Publicatiedatum
04-04-2021
Einddatum
16-05-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het verhuren van strandstoelen aan de dijk bij Perkpolder op de locatie Zeedijk ongenummerd, kadastraal bekend sectie L, nummer 1454 te Walsoorden.(aanvraag ontvangen d.d. 4 april 2021). Zaaknummer 230268

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.