Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp bestemmingsplan 'De Statie Hulst'

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
15-04-2021
Einddatum
26-05-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘De Statie Hulst’ van 15 april tot en met 26 mei 2021 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst.

Beschrijving

Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bphulstdestatie-001O. Het bestemmingsplan betreft een herziening van het bestemmingsplan De Statie uit 2008. Het plan wordt geactualiseerd en gedigitaliseerd, waarbij ook de onherroepelijke partiële herzieningen van het bestemmingsplan na 2008 zijn geïntegreerd.

Procedure

Een ieder kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Hulst, Postbus 49, 4560 AA  Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met deze afdeling Wonen & Werken, tel.: 14 0114.