Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (postcodes)
  • 4561RR
  • 4568PC 2
Publicatiedatum
28-04-2021
Einddatum
26-05-2021
Bekendmaking

In het kader van het Activiteitenbesluit zijn de volgende meldingen ontvangen:

Beschrijving

Melding Activiteitenbesluit
Locatie : Louisastraat 2 te Nieuw Namen
Voor : het bouwen van een nieuwe loods voor opslag van landbouwproducten, het aanleggen van een waterbassin en het verplaatsen van de mestopslag
Datum indiening: 19 april 2021
Zaaknr. : M-ACT210260

Locatie : Klein Cambrondijk ongenummerd, kadastraal bekend sectie M, nummer 767 te Hulst
Voor : tijdelijke opslag van ongeveer 30 ton vaste stalmest
Datum indiening: 13 april 2021
Zaaknr. : M-ACT210253

Procedure

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, op tel. 0115-745100.

 

De meldingen liggen tot en met 26 mei 2021 ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. U dient hiervoor een afspraak te maken.  Voor nadere informatie met betrekking tot de meldingen Activiteitenbesluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, op tel. 0115-745100.