Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4587CE 82
  • 4567GC 9
  • 4561GW 7
Publicatiedatum
21-04-2021
Einddatum
02-06-2021
Bekendmaking

Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Hulst heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor met ingang van ondergenoemde data formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Beschrijving

Het betreft de volgende personen:

- De heer E.J.C. Schaekels Koolstraat 7, 4561 GW Hulst - met ingang van 10 maart 2021;
- De heer K.A.E. Jaspers Cloosterstraat 82, 4587 CE Kloosterzande – met ingang van 30 maart 2021;
- De heer P. Mentzij Beatrixstraat 9, 4567 GC Clinge – met ingang van 19 maart 2021.

Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tot en met 2 juni 2021 tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit.