Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Bergeendstraat 10 te Hengstdijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4585AR 10
Publicatiedatum
26-01-2021
Einddatum
09-03-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het verlengen van de oprit op de locatie Bergeendstraat 10 te Hengstdijk. (aanvraag ontvangen d.d. 26 januari 2021). Zaaknummer 221978;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.