Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Broodmarkt 5 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561CC 5
Publicatiedatum
16-02-2021
Einddatum
30-03-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het opmetselen van winkel kozijnen, terugplaatsen van nieuwe kozijnen met hr++ glas, het verplaatsen van de voordeur en gevel na renovatie verven op de locatie Broodmarkt 5 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 16 februari 2021). Zaaknummer 224443;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.