Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Margaretsedijk 44 te Hengstdijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4585PB 44
Publicatiedatum
10-02-2021
Einddatum
24-03-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanbouwen van een serre, vergroten en energiezuiniger maken van de woning op de locatie Margaretsedijk 44 te Hengstdijk. (aanvraag ontvangen d.d. 10 februari 2021). Zaaknummer 223863;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.