Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Poolsplein 9 te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4587CL 9
Publicatiedatum
07-02-2021
Einddatum
21-03-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van een volière tegen de bestaande woning en de daarbij behorende ruimtelijke ontheffing op de locatie Poolsplein 9 te Kloosterzande.(aanvraag ontvangen d.d. 7 februari 2021). Zaaknummer 223546.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.