Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Sint Janstraat 8b te Kapellebrug

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4565EN 8 b
Publicatiedatum
15-02-2021
Einddatum
29-03-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het omploegen en het opnieuw inzaaien van een natuurbestemming op de locatie behorende bij en achter de woning Sint Janstraat 8b, kadastraal bekend als HUL00, sectie S, nummer 1753 te Kapellebrug. (aanvraag ontvangen d.d. 15 februari 2021). Zaaknummer 224312;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.