Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Tragel te Clinge

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4567BL
Publicatiedatum
05-02-2021
Einddatum
19-03-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van een tijdelijke kleine zelfstandige woning voor 15 jaar (type Heijmans ONE) op het zorgterrein van Tragel, kadastraal bekend als HUL, sectie r, nummer 1543 (tegenover (ten noorden van) de groepswoning Sterredreef 56) te Clinge.
(aanvraag ontvangen d.d. 5 februari 2021). Zaaknummer 223504.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.