Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Frans Halsstraat te Clinge

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4567CX
Publicatiedatum
29-01-2021
Einddatum
12-03-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een nieuwe woning op de locatie Frans Halsstraat ongenummerd, kadastraal bekend sectie K, nummer 1413 te Clinge. (aanvraag ontvangen d.d. 29 januari 2021). Zaaknummer 222524;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.