Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Sasdijk te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561RS
Publicatiedatum
12-02-2021
Einddatum
26-03-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van een gebouw/tuinhuis op de locatie Sasdijk ongenummerd, kadastraal bekend als HTN01, sectie O, nummer 600 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 12 februari 2021). Zaaknummer 224851;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.