Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Spoorweg te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561XZ
Publicatiedatum
12-02-2021
Einddatum
26-03-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het nieuw bouwen van een carwash op de locatie Spoorweg ongenummerd, kadastraal bekend sectie D, nummer 1705 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 12 februari 2021). Zaaknummer 224124;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.