Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning geweigerd voor Grote Bagijnestraat 3 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 4561CG 3
Publicatiedatum
28-01-2021
Einddatum
11-03-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben geweigerd voor:

Beschrijving

Het wijzigen van de voorgevel op de locatie Grote Bagijnestraat 3 te Hulst

Procedure

U kunt de geweigerde vergunningen inzien tot en met 11 maart 2021. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 11 maart 2021 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d.  28  januari 2021). Zaaknummer  217175.