Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van bomen op meerdere locaties in de gemeente Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 4589KW 8
  • 4585AB 16
Publicatiedatum
01-02-2021
Einddatum
15-03-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het kappen van bomen op meerdere locaties, zie kaplijst hieronder

Straat (dichtstbijzijnde adres) Woonplaats Soort Aantal reden herplant
Lageweg 8 Ossenisse Gewone Esdoorn 18 Dunning nee
Hengstdijkse kerkstraat 16 Hengstdijk Canada-populier 7 Dunning, gevaarzetting nee
totaal 25

Procedure

U kunt de verleende vergunningen inzien tot 6 weken na de datum van verzending. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
(besluit verzonden d.d. 1 februari 2021). Zaaknummer 217241.