Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp bestemmingsplan De Verrekijker 1 te Sint Jansteen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4564DB 1
Publicatiedatum
11-02-2021
Einddatum
24-03-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan De Verrekijker 1 te Sint Jansteen van 11 februari tot en met 24 maart 2021 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Beschrijving

Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpstjanverrekijk1-001O. Het bestemmingsplan is opgesteld voor het uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten van St. Paul met onder meer een kantoor, het plaatsen van diverse installaties inclusief een schoorsteen en diverse bouwwerken.

Procedure

Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken tijdens onze bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114.

 

Een ieder kan vanaf 11 februari tot en met 24 maart 2021 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met deze afdeling Wonen & Werken, via tel. 14 0114.