Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Broodmarkt 5 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561CC 5
Publicatiedatum
15-01-2021
Einddatum
26-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het vervangen van oude enkelglas kozijnen door nieuwe kunststof dubbelglas hr++ kozijnen. Ook worden de voordeur en garagepoort vervangen door een geïsoleerde deur en poort op de locatie Broodmarkt 5 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 15 januari 2021). Zaaknummer 220725;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.