Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Engelbertstraat 2 te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4568PM 2
Publicatiedatum
18-01-2021
Einddatum
01-03-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het project ‘realisatie estuariene natuur in de Hedwige- en Prosperpolder’ (kortweg ontpoldering Hedwige- en Prosperpolder) op de locatie Engelbertstraat 2 te Nieuw-Namen. Het betreft een tijdelijke laadconstructie in Scheldeschor van Hedwigepolder, welke nodig is om gronden via het water af te voeren. (aanvraag ontvangen d.d. 18 januari 2021). Zaaknummer 220799;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.