Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Glacisweg 36 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561HG 36
Publicatiedatum
29-12-2020
Einddatum
09-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een uitbreiding van het bedrijfsgebouw (plaatsing dakopbouw t.b.v. showroom en realisatie aangrenzende loods t.b.v. opslag) op de locatie Glacisweg 36 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 29 december 2020). Zaaknummer: 218483;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.