Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Heerlijkheid te Sint Jansteen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4564EL
Publicatiedatum
28-12-2020
Einddatum
08-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een nieuwe vrijstaande woning op de locatie Heerlijkheid ongenummerd (tussen 15 en 19), kadastraal bekend HUL sectie L, nummer 1363 te Sint Jansteen. (aanvraag ontvangen d.d. 28 december 2020). Zaaknummer 218253;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.