Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Heerstraat te Sint Jansteen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4564EA
Publicatiedatum
29-12-2020
Einddatum
09-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een vrijstaande woning op een landgoed op de locatie Heerstraat ongenummerd, kadastraal bekend HUL sectie S, nummers 1760 en 1763 te (aanvraag ontvangen d.d. 29 december 2020). Zaaknummer: 218443.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.