Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Monnikenstraat te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4587GB
Publicatiedatum
29-12-2020
Einddatum
09-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een nieuwe woning met garage op de locatie Monnikenstraat ongenummerd (naast nummer 12), kadastraal bekend HTN sectie L, nummer 1565 te Kloosterzande. (aanvraag ontvangen d.d. 29 december 2020). Zaaknummer: 218396;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.