Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van bomen in de gemeente Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 4581BR 15
  • 4564ES 1
  • 4587ER 25
  • 4587EN 32
  • 4561ZM 53
  • 4587BL 17 b
Publicatiedatum
07-01-2021
Einddatum
18-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het kappen van bomen dicht bij Poorterslaan 53 te Hulst, Emmastraat 17b, Trompstraat 25 en 32 te Kloosterzande, Populierenstraat 15-23 te Vogelwaarde en Aida 1-6 te Sint Jansteen

Procedure

U kunt de verleende vergunningen inzien tot 6 weken na de datum van verzending. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 7 januari 2021). Zaaknummer 213268;