Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen Lignestraat 2 te Nieuw-Namen.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
07-01-2021
Einddatum
17-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3˚ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Beschrijving

Het realiseren van een panoramaheuvel met uitkijktoren en een radar, twee toegangswegen, vijf ecolodges, een restaurant en een parkeerplaats in de Hedwigepolder, Lignestraat 2 te Nieuw Namen, op percelen kadastraal bekend HUL00 sectie X, nummers 200 en 187.

Procedure

Het ontwerp projectbesluit en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (afgegeven door de gemeenteraad op 12 november 2020), met alle daarbij behorende stukken, kunnen na afspraak door een ieder worden ingezien vanaf 7 januari tot en met 17 februari 2021 in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

 

Tegen het ontwerp projectbesluit en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen kan een ieder van 7 januari tot en met 17 februari 2021 zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Een mondelinge zienswijze kan kenbaar gemaakt worden bij de afdeling Wonen en Werken. U wordt verzocht hiervoor op voorhand een afspraak te maken met mevr. A. van Zadelhoff, op tel. 14 0114.