Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wijziging mandaatbesluit

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
20-01-2021
Einddatum
03-03-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, ingevolge art. 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het register, behorende bij het Algemeen mandaatbesluit gemeente Hulst, bij besluit van 12 januari 2020, is gewijzigd.

Beschrijving

Het betreft een wijziging van het register als gevolg van gewijzigde functiebenamingen.

Procedure

Dit besluit ligt voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Deze besluiten worden tevens in het elektronisch gemeenteblad opgenomen, welke publicatie leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Beleid & regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan en te kiezen voor “Gemeenteblad”; bij “Publicerende organisatie(s)” de organisatienaam “Hulst” in te voeren en te selecteren. Op de webpagina die dan verschijnt, kunt u onderaan op zoeken klikken.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, tot en met 3 maart 2021 bezwaar maken door het schrijven van een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.