Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor De Splinter Kreek te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
21-06-2021
Einddatum
02-08-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het verwijderen van 3 eiken bomen (Quecus Robur) om troitair en parkeerplaatsen aan te leggen. In de nieuw in te richten straat komen nieuwe bomen terug aan De Splinter Kreek, kadastraal bekend HUL00 sectie R nummer 1611 te Hulst. (tegenover huisnummers 2,4 en 6) (aanvraag ontvangen d.d. 21 juni 2021). Zaaknummer 239264;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.