Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Glacisweg te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561HG
Publicatiedatum
08-06-2021
Einddatum
20-07-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanbrengen van een asfaltverharding en het realiseren van verkeersmaatregelen op de gehele Glacisweg te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 8 juni 2021). Zaaknummer 237847;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.