Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Zeildijk en Zandstraat te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 4561SJ
  • 4561SB
Publicatiedatum
10-05-2021
Einddatum
21-06-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het vervangen van kabels en leidingen; verwijderen van reeds aanwezige kabels en leidingen en aanleg van nieuwe kabels en leidingen (voornamelijk in bestaande trace’s) op de locatie Zeildijk en Zandstraat ongenummerd, kadastraal bekend HUL00, sectie T nummer 394 en HUL00, sectie F nummer 3484 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 10 mei 2021). Zaaknummer 234566;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.