Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsverrgunning voor Zandehof te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4587GA
Publicatiedatum
18-06-2021
Einddatum
30-07-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een vrijstaande woning op de locatie Zandehof ongenummerd (naast nr 29), kadastraal bekend HTN01, sectie L nummer 1583 te Kloosterzande. (aanvraag ontvangen d.d. 18 juni 2021).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.