Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Damocles beleid

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
03-06-2021
Einddatum
30-06-2021
Bekendmaking

De burgemeester van  Hulst maakt bekend dat hij op 25 mei 2021 heeft besloten tot vaststelling van het Damoclesbeleid 2021. In het Damoclesbeleid is bepaald welke bestuurlijke maatregelen worden genomen in indien in panden soft- en/of harddrugs worden verhandeld of geproduceerd(artikel 13b Opiumwet).

Beschrijving

Een nieuwe maatregel is dat er voortaan ook tot sluiting van een pand kan worden overgegaan als er sprake is van ‘voorbereidingshandelingen’. Als er middelen of voorwerpen worden aangetroffen die wijzen op de geplande productie van verdovende middelen, kan de burgemeester al een maatregel nemen.

Procedure

Het gewijzigde beleid treedt met ingang 3 juni 2021 in werking en komt in de plaats van het Damoclesbeleid van 2017. De beleidsnota ligt vanaf 3 juni tot en met 30 juni 2021 ter inzage in de Gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 in Hulst.